ضرورت حذف طرح نیروی انسانی پزشکان

ضرورت حذف طرح نیروی انسانی پزشکان
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: طرح نیروی انسانی پرسنل درمانی به منظور خدمات رسانی بیشتر به مناطق محروم باید حذف شود.
۱۵:۲۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۳ آذر


ضرورت حذف طرح نیروی انسانی پزشکان