صندوق بازنشستگی کشور اصلاح می شود

صندوق بازنشستگی کشور اصلاح می شود
رئیس فراکسیون نظارت بر برنامه های توسعه کشور در مجلس شورای اسلامی از ضرورت اصلاح صندوق بازنشستگی کشور خبر داد.

صندوق بازنشستگی کشور اصلاح می شود