صدور حکم جلب دروازه‌بان مطرح لیگ برتری

صدور حکم جلب دروازه‌بان مطرح لیگ برتری
دروازه‌بان لیگ برتری به دلیل شکایت باشگاه سابقش مجبور شد به دادگاه برود.

صدور حکم جلب دروازه‌بان مطرح لیگ برتری