صدرنشين شديم و صدرنشين می‌مانيم/ قهرماني نيم‌فصل يك افتخار كوچك براي تيم ماست

صدرنشين شديم و صدرنشين می‌مانيم/ قهرماني نيم‌فصل يك افتخار كوچك براي تيم ماست
علي عليپور مهاجم جوان پرسپوليس به رغم دوندگي زياد در طول 90 دقيقه بازي، طي دو هفته گذشته و در بازي مقابل پديده مشهد و همچنين پارس جنوبي جم موفق به گلزني نشد.

صدرنشين شديم و صدرنشين می‌مانيم/ قهرماني نيم‌فصل يك افتخار كوچك براي تيم ماست