صحبت های خصوصی برانکو و شفر در آزادی

صحبت های خصوصی برانکو و شفر در آزادی
امروز در جریان تمرین استقلال سرمربی این تیم با سرمربی پرسپولیس برخورد جالبی داشت.

صحبت های خصوصی برانکو و شفر در آزادی