صحبت‌های ستاره پرسپولیس در آستانه بازی با الوصل

صحبت‌های ستاره پرسپولیس در آستانه بازی با الوصل
وحید امیری مهاجم و وینگر ملی‌پوش پرسپولیس گفت: با یک پیروزی دیگر، سال خوب‌مان را کامل می کنیم.

صحبت‌های ستاره پرسپولیس در آستانه بازی با الوصل