صادرات 39 میلیون دلاری پوشاک از کشور

صادرات 39 میلیون دلاری پوشاک از کشور
بر اساس آمار گمرک، طی ۹ ماه سال‌جاری ۳۹ میلیون دلار انواع پوشاک از کشورمان صادر شد.

صادرات 39 میلیون دلاری پوشاک از کشور