شوک وحشتناک فیفا به تراکتورسازی با کسر 72 امتیاز!

شوک وحشتناک فیفا به تراکتورسازی با کسر 72 امتیاز!
اظهارنظر مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی مبنی بر تهدید این باشگاه به کسر ۷۲ امتیاز نکته‌ای قابل تأمل است.

شوک وحشتناک فیفا به تراکتورسازی با کسر 72 امتیاز!