شوک نقل و انتقالاتی به منصوریان/ ستاره استقلال ساز جدایی کوک کرد

شوک نقل و انتقالاتی به منصوریان/ ستاره استقلال ساز جدایی کوک کرد
مهاجم تأثیرگذار تیم فوتبال استقلال درخواست باشگاه برای تمدید قراردادش را رد کرد.

شوک نقل و انتقالاتی به منصوریان/ ستاره استقلال ساز جدایی کوک کرد