شوک جدید بازار تابستانی به منصوریان/ بن بست در مذاکرات استقلال با 2 بمب جذاب

شوک جدید بازار تابستانی به منصوریان/ بن بست در مذاکرات استقلال با 2 بمب جذاب
دو بازیکنی که سرمربی استقلال در صدر فهرست خریدهای خود برای لیگ هفدهم قرارداده بود از این تیم دور شدند.

شوک جدید بازار تابستانی به منصوریان/ بن بست در مذاکرات استقلال با 2 بمب جذاب