شوک به ورزش ایران/ محرومیت 4 ساله فوتبالیست لیگ برتری به دلیل دوپینگ!

شوک به ورزش ایران/ محرومیت 4 ساله فوتبالیست لیگ برتری به دلیل دوپینگ!
چهار ورزشکار از رشته های فوتبال، بسکتبال، هندبال و واترپلو به دلیل مصرف مواد نیروزا (دوپینگ) چهارسال محروم شدند.

شوک به ورزش ایران/ محرومیت 4 ساله فوتبالیست لیگ برتری به دلیل دوپینگ!