شورش ۳ ملی پوش فوتبال به خاطر یک خانم!

شورش ۳ ملی پوش فوتبال به خاطر یک خانم!
در تیم ملی اسپانیا جنجالی جدید به پا شده که این بار بر سر جدایی کاتالان‌ها نیست و بلکه یک خانم باعث ایجاد حاشیه‌هایی برای اسپانیایی‌ها شد.

شورش ۳ ملی پوش فوتبال به خاطر یک خانم!