شهادت یک فلسطینی؛ دعوت فلسطینی ها به قیام

شهادت یک فلسطینی؛ دعوت فلسطینی ها به قیام
نظامیان رژیم صهیونیستی یک فلسطینی را در بیت لحم در کرانه باختری رود اردن با شلیک گلوله به شهادت رساندند.

شهادت یک فلسطینی؛ دعوت فلسطینی ها به قیام