شنای پرسپولیس خلاف جریان نقل و انتقالات

شنای پرسپولیس خلاف جریان نقل و انتقالات
باشگاه پرسپولیس قصد دارد برای تمدید قرارداد بازیکنان پرسپولیس مبالغی پایین تر از فصل قبل را به آنها پیشنهاد بدهد.

شنای پرسپولیس خلاف جریان نقل و انتقالات