شمار مجروحان تورین به ۱۴۰۰ نفر افزایش یافت/ حال ۸ زخمی وخیم است

شمار مجروحان تورین به ۱۴۰۰ نفر افزایش یافت/ حال ۸ زخمی وخیم است
روزنامه گازتا اسپورت ایتالیا خبر داد که شمار زخمی‌های حادثه میدان سان کارلو تورین به ۱۴۰۰ نفر رسید.

شمار مجروحان تورین به ۱۴۰۰ نفر افزایش یافت/ حال ۸ زخمی وخیم است