شجاعیان به بازی با پدیده می رسد؟

شجاعیان به بازی با پدیده می رسد؟
هافبک استقلال از امروز به تمرین برگشت اما هنوز شرایط شرکت در تمرینات گروهی را ندارد.

شجاعیان به بازی با پدیده می رسد؟