شایعه در مورد آینده محسن مسلمان تا چه حد راست است؟/ یا تکذیب شود یا تائید

شایعه در مورد آینده محسن مسلمان تا چه حد راست است؟/ یا تکذیب شود یا تائید
به واسطه دسته گل طارمی و محرومیت پرسپولیس از دو پنجره نقل و انتقالات که از سوی فیفا به این تیم تحمیل شده است، آنها می بایست وضعیت سال بعد خود را همین روزها مشخص کنند.

شایعه در مورد آینده محسن مسلمان تا چه حد راست است؟/ یا تکذیب شود یا تائید