شانس رحمتی برای داربی بیشتر شد

شانس رحمتی برای داربی بیشتر شد
 شفر در بازی با الهلال به سیدمهدی رحمتی اعتماد کرد و او توانست دروازه‌اش را بسته نگه دارد.

شانس رحمتی برای داربی بیشتر شد