شاخص امنیت در ایران در بالاترین سطح قرار دارد

شاخص امنیت در ایران در بالاترین سطح قرار دارد
وزیر اطلاعات گفت: به برکت جمهوری اسلامی ایران الفت میان اهل سنت و اهل تشیع بسیار عمیق است و یکی از نتایج وحدت این است که ضریب و شاخص امنیت در کشور ما در بالاترین سطح قرار دارد.

شاخص امنیت در ایران در بالاترین سطح قرار دارد