سیداحمد خمینی در رختکن استقلال حاضر شد

سیداحمد خمینی در رختکن استقلال حاضر شد
فرزند سیدحسن خمینی پس از تساوی استقلال مقابل الاهلی امارات در رختکن آبی‌پوشان حاضر شد.

سیداحمد خمینی در رختکن استقلال حاضر شد