سومین حریف تدارکاتی پرسپولیس در اوکراین مشخص شد

سومین حریف تدارکاتی پرسپولیس در اوکراین مشخص شد
تیم پرسپولیس سومین دیدار تدارکاتی خود را مقابل استال برگزار می کند.

سومین حریف تدارکاتی پرسپولیس در اوکراین مشخص شد