سوالات صریح مردم از مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در تیتر امشب

سوالات صریح مردم از مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در تیتر امشب
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با پاسخ به سوالات مردم در تیتر امشب ضمن پوزش از برخی نقص ها در این سازمان خدمات و تسهیلات تامین اجتماعی را تشریح کرد.

سوالات صریح مردم از مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در تیتر امشب