سوءتغذیه در بیماران مشکلی همه گیر در جهان

سوءتغذیه در بیماران مشکلی همه گیر در جهان

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۰۳

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش خبرنگار مهر ، محققان دانشگاه پزشکی وین اتریش عنوان می کنند حصول اطمینان از تغذیه مناسب بیماران باید بخشی از طرح درمان در بیمارستان ها باشد. نرخ ناخوشی و مرگ و میر در بیماران دچار سوءتغذیه 8 برابر بیشتر است.
به گفته محققان، 50 تا 60 درصد بیماران تمام وعده غذایی شان را نمی خورند و این میزان کاهش در مصرف غذا به سختی از طریق مراقبت های تغذیه ای جبران می شود.
تیم تحقیق در این مطالعه، فاکتورهای تاثیرگذار بر مصرف غذا بیماران را در یک روز مشخص موسوم به روزتغذیه بررسی کردند و همچنین ساختارهای مراقبتی مرتبط با تغذیه در 91 …

سوءتغذیه در بیماران مشکلی همه گیر در جهان

کانال تلگرام اکسین چنل