سه فضا نورد راهی ایستگاه فضایی شدند

سه فضا نورد راهی ایستگاه فضایی شدند
سه فضانورد از پایگاه فضایی بایکانور روسیه در قزاقستان راهی فضا شدند.
۰۷:۳۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۸ آبان


سه فضا نورد راهی ایستگاه فضایی شدند