سه اشتباه مرگبار داور علیه پرسپولیس در بازی با الهلال

سه اشتباه مرگبار داور علیه پرسپولیس در بازی با الهلال
کارشناس مسائل داوری، گفت: دقیقه 8 بازی سرنگون شدن علی علیپور خطا بود و پنالتی پرسپولیس دیده نشد.

سه اشتباه مرگبار داور علیه پرسپولیس در بازی با الهلال