سنای لهستان قانون «ضد هولوکاست» را تایید کرد

سنای لهستان قانون «ضد هولوکاست» را تایید کرد
سنای لهستان لایحه‌ای را که هرگونه اشاره به مشارکت این کشور در جرائمی که نازی‌ها حین جنگ جهانی دوم مرتکب شدند منع می‌کند و استفاده از عبارت «کمپ‌های مرگ لهستان» را نیز غیرقانونی می‌داند، تصویب کرد.

سنای لهستان قانون «ضد هولوکاست» را تایید کرد