سقوط سکوی پرتاب موشک داعش

سقوط سکوی پرتاب موشک داعش
ارتش سوریه سکوی پرتاب موشک تروریست‌های داعش را در عملیاتی از پیش طراحی شده، منهدم کرد.

سقوط سکوی پرتاب موشک داعش