سفر«تخت روانچی» به پاریس

سفر«تخت روانچی» به پاریس
معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه کشورمان برای گفتگو با مسوولان فرانسوی به پاریس رفت.

سفر«تخت روانچی» به پاریس