سرماخوردگی شایعترین بیماری فصل سرما

سرماخوردگی شایعترین بیماری فصل سرما
بیش از دویست نوع ویروس شناخته شده است که به دستگاه تنفسی فوقانی اثر می گذارد و باعث سرماخوردگی می‌شود.
۱۷:۲۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۲ آذر


سرماخوردگی شایعترین بیماری فصل سرما