سردار دهقان آزادسازی کامل شهر موصل را تبریک گفت

سردار دهقان آزادسازی کامل شهر موصل را تبریک گفت
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آزاد سازی کامل شهر موصل را به ارتش و ملت عراق تبریک گفت.

سردار دهقان آزادسازی کامل شهر موصل را تبریک گفت