سردارآزمون از وضعیت روبین کازان گفت

سردارآزمون از وضعیت روبین کازان گفت
به نظر من باید همین روال را ادامه دهیم تا بتوانیم نتایج خوبی در نیم‌فصل دوم لیگ برتر روسیه کسب کنیم.

سردارآزمون از وضعیت روبین کازان گفت