سرخابی ها همچنان دستخوش تغییر در هیئت مدیره

سرخابی ها همچنان دستخوش تغییر در هیئت مدیره
ثبات در مدیریت باشگاه های استقلال و پرسپولیس یکی از سیاست های کلی وزارت ورزش و جوانان محسوب می‌شود اما معاون وزیر ورزش از تغییر برخی از اعضای هیئت مدیره سرخابی ها خبر داد.

سرخابی ها همچنان دستخوش تغییر در هیئت مدیره