ستاره محبوب پرسپولیس رسما خداحافظی کرد

ستاره محبوب پرسپولیس رسما خداحافظی کرد
سروش رفیعی با انتشار پستی رسما از پرسپولیس جدا شد.

ستاره محبوب پرسپولیس رسما خداحافظی کرد