سازمان ملل:در آتش بس سوریه نقشی نداریم

سازمان ملل:در آتش بس سوریه نقشی نداریم
دبیرکل سازمان ملل متحد با صدور بیانیه اعلام کرد: از برقراری آتش بس در جنوب سوریه استقبال می کنیم اما در برقراری آن نقشی نداریم.

سازمان ملل:در آتش بس سوریه نقشی نداریم