ساخت واکسن جدید ابولا با صد درصد ایمنی

ساخت واکسن جدید ابولا با صد درصد ایمنی
سازمان بهداشت جهانی روز جمعه از ساختن واکسنی خبر داد که در برابر ابولا تا صددرصد ایمنی می دهد.
۱۰:۵۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ دی


ساخت واکسن جدید ابولا با صد درصد ایمنی