ساخت نخستین« پل طبیعی» در جهان

ساخت نخستین« پل طبیعی» در جهان
محققان و دانشجویان هلندی پلی از الیاف طبیعی پشم و کنف ساخته اند. این نخستین پروژه ساخت پل با مواد طبیعی در دنیا به حساب می آید.
۱۶:۵۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ بهمن


ساخت نخستین« پل طبیعی» در جهان