ساخت شبیه ساز مبدل انرژی بادی در دانشگاه امیر کبیر

ساخت شبیه ساز مبدل انرژی بادی در دانشگاه امیر کبیر
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی و ساخت شبیه ساز سیستم مبدل انرژی نیروگاه بادی شدند که از آن می توان در دانشگاه ها و صنعت برای تحقیقات کاربردی استفاده کرد.

ساخت شبیه ساز مبدل انرژی بادی در دانشگاه امیر کبیر