ساخت روبات امدادگر

ساخت روبات امدادگر
متخصصان با الهام گرفتن از چهارپایان در حال ساخت نسل جدیدی از روبات های امدادگر هستند.
۰۹:۵۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۲ آذر


ساخت روبات امدادگر