ساخت دستگاه تشخیص خواب آلودگی راننده در ایران

ساخت دستگاه تشخیص خواب آلودگی راننده در ایران
پژوهشگران دانشگاهی کشورمان نخستین بار در غرب آسیا موفق به طراحی و ساخت سیستم تشخیص خواب آلودگی راننده شدند.
۱۱:۰۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ آبان


ساخت دستگاه تشخیص خواب آلودگی راننده در ایران