ساخت برج فناوری به زودی در شرق تهران

ساخت برج فناوری به زودی در شرق تهران
مدیر گروه مرکز رشد و فناوری اطلاعات دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: برج فناوری شرق تهران در مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع به زودی ساخته می شود.
۱۵:۲۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۰ آذر


ساخت برج فناوری به زودی در شرق تهران