زمان سفر استقلال به آبادان مشخص شد

زمان سفر استقلال به آبادان مشخص شد
کاروان استقلال برای دیدار با نفت آبادان ظهر پنجشنبه تهران را به مقصد آبادان ترک خواهد کرد.

زمان سفر استقلال به آبادان مشخص شد