زمان برگزاری آزمون فراگیر نوبت هفدهم

زمان برگزاری آزمون فراگیر نوبت هفدهم
آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور صبح روز جمعه راس ساعت ۸:۳۰ در سراسر کشور برگزار می شود
۱۸:۲۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۳ بهمن


زمان برگزاری آزمون فراگیر نوبت هفدهم