زمانی: می‌توانستیم ۲، ۳ گل دیگر به پرسپولیس بزنیم

زمانی: می‌توانستیم ۲، ۳ گل دیگر به پرسپولیس بزنیم
عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال معتقد است که شاگردان وینفرد شفر در دربی ۸۶ حداقل دو سه بار دیگر می‌توانستند دروازه پرسپولیس را باز کنند.

زمانی: می‌توانستیم ۲، ۳ گل دیگر به پرسپولیس بزنیم

e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^ MIT License