زلزله 6 و یک دهم ریشتری فیلیپین را لرزاند

زلزله 6 و یک دهم ریشتری فیلیپین را لرزاند
زمین لرزه ای به بزرگی 6 و یک دهم درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) فیلیپین را لرزاند، اما هشدار سونامی صادر نشد.

زلزله 6 و یک دهم ریشتری فیلیپین را لرزاند