زلزله 5.9 ریشتری در جزایر آندامان و نیکوبار هند

زلزله 5.9 ریشتری در جزایر آندامان و نیکوبار هند
زمین لرزه ای به بزرگی پنج و نه دهم ریشتر امروز سه شنبه جزایر آندامان و نیکوبار هند را لرزاند.

زلزله 5.9 ریشتری در جزایر آندامان و نیکوبار هند