زائرین اربعین لبنیات محلی نخورند

زائرین اربعین لبنیات محلی نخورند

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۰۲

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس تغذیه از زائرین اربعین خواست از مصرف لبنیات سنتی و گوشت خوب پخته نشده در مسیر حرکت خودداری کنند.
مریم شیرمستی در گفت وگو با خبرنگار، با اشاره به نکات تغذیه ای که زوار اربعین باید در سفر زیارتی خود رعایت کنند، اظهار کرد: توصیه می شود در این سفر از مصرف لبنیات محلی و سنتی خودداری شود، چون مشخص نیست از کجا تهیه شده و از نظر “تب مالت” سالم است، یا نه.
وی ادامه داد: مصرف محصولات لبنی که پاستوریزه و بسته بندی کارخانه باشند، منعی ندارد.
این کارشناس تغذیه با بیان این که زائرین باید هنگام خوردن غذاهای گوشتی خصوصا کباب به خوب پخته شدن آن توجه کنند …

زائرین اربعین لبنیات محلی نخورند

oxin channel