زائران اربعین بلیت هواپیما را گران نخرند

زائران اربعین بلیت هواپیما را گران نخرند
سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري گفت: با هرگونه فروش بليط خارج از نرخ اعلام شده برخورد مي شود.

زائران اربعین بلیت هواپیما را گران نخرند