رکورد جالب پرسپولیس و علیپور در بازی‌های خارج از خانه

رکورد جالب پرسپولیس و علیپور در بازی‌های خارج از خانه
پرسپولیس که تا پیش از لیگ هفدهم بهترین تیم بازی‌های خانگی و در واقع رکورددار بود، حالا در خانه حریفان خطرناک است و در زمین خودی، کم‌خطر.

رکورد جالب پرسپولیس و علیپور در بازی‌های خارج از خانه