روی خط خبر/ هشدار انجمن داروسازان درباره رواج خود درمانی در کشور

روی خط خبر/ هشدار انجمن داروسازان درباره رواج خود درمانی در کشور
دبیر انجمن دارو سازان ایران گفت: مصرف خود سرانه داروها به ویژه آنتی بیوتیک ها باید کنترل و ساماندهی شود و داروخانه ها نیز از ارائه دارو بدون تجویز پزشک به بیماران خود داری کنند.
۱۰:۰۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۲ آبان


روی خط خبر/ هشدار انجمن داروسازان درباره رواج خود درمانی در کشور

دانلود مستقیم تانگو جدید