روی خط خبر/ شتاب در تولید فنآوری های نوین در دستور کار دولت

روی خط خبر/ شتاب در تولید فنآوری های نوین در دستور کار دولت
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی گفت: دولت با ایجاد فضاهای کسب و کار مرتبط در اطراف دانشگاهها، باید بستر مناسب برای جذب دانشجویان به بازار کار پس از فارغ التحصیلی و تولید محصولات مناسب را ایجاد کند.
۰۹:۱۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ دی


روی خط خبر/ شتاب در تولید فنآوری های نوین در دستور کار دولت